Головна | Головна ДДПУ
Абітурієнту
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Вступна кампанія 2019 року
Правила прийому
  Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році 747
0
  Правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2019 році (із змінами) 1948
0
  Додаток 1 до Правил прийому. Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (із змінами) 993
0
  Додаток 2 до Правил прийому. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (із змінами) 704
0
  Додаток 3 до Правил прийому. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра (із змінами) 940
0
  Додаток 4 до Правил прийому. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала (із змінами) 4762
0
  Додаток 5 до Правил прийому. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка 267
0
  Додаток 6 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 227
0
  Додаток 7 до Правил прийому. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році 204
0
  Додаток 8 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році 92
0
  Додаток 9 до Правил прийому. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення 165
0
  Додаток 10. Правила прийому до аспірантури та докторантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2019 році 157
0
  Додаток 11. Правила прийому на навчання за освiтнiм ступенем бакалавра до Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка на базi Центру пiслядипломної освiти та доунiверситетської пiдготовки у 2019 роцi 26
0
  П Р А В И Л А проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2019 році 67
0
  Про затвердження Порядку організації та проведення вступних вип що проводяться з використанням організаційно- технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти 95
0
  Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 118
0
Розклади вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Списки абітурієнтів зарахованих на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб
Програми фахових випробувань для здобуття ступеня доктора філософії
Корисна інформація
Списки зарахованих абітурієнтів
Програми вступних випробувань (бакалавр)
Олімпіада для вступу в університет
Програми фахових вступних випробувань (магістр)
  Магістр. 033 Філософія
  Магістр. 073 Менеджмент
  Магістр. 053 Психологія (практична або спеціальна психологія)
  Магістр. 051 Економіка (Економічна кібернетика)
  Іноземна мова (для непрофільних спеціальностей)
  Магістр. 014 Середня освіта (Інформатика)
  Магістр. 014 Середня освіта (Історія)
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(англійська))
  Магістр. 091 Біологія
  Магістр. 014 Середня освіта (Географія)
  Магістр. 012 Дошкільна освіта
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(німецька))
  Магістр. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)
  Магістр. 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно))
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(польська))
  Магістр. 013 Початкова освіта
  Магістр. 014 Середня освіта (Біологія)
  Магістр. 014 Середня освіта (Математика)
  Магістр. 014 Середня освіта (Фізика)
  Магістр. 231 Соціальна робота
  Магістр. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
  Магістр. 014 Середня освіта (Українська мова і література)
  Магістр. 104 Фізика та астрономія
  Магістр. 014 Середня освіта (Фізична культура)
  Магістр. 227 Фізична терапія, ерготерапія
  Магістр. 014 Середня освіта (Хімія)
  Магістр. 024 Хореографія
  Магістр. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(французька))
  Магістр. 101 Екологія
  Магістр. 111 Математика
  Магістр. 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
Нормативні документи
Розмір оплати за навчання
Обсяг державного замовлення
 
 
 
 
 
Герб ДДПУ Copyright  ©2020
Приймальна комісія Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка
Адреса:
вул. І.Франка, 24, каб.3а,
м.Дрогобич, 82100
(на карті)
Контакти:
тел.:(03244)2-28-17
моб.тел:(098)77-51-483
e-mail:
 
http://www.testportal.gov.ua    http://www.vstup.info    http://www.mon.gov.ua/    http://osvita.ua/   
На сайті: 0 (гості)   2 (роботи)
admin (offline)